وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  بهترین توانگری ( حکمت شماره 34 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

34 .و قال [عليه السلام]:أشْرفُ الْغِنى ترْكُ الْمُنى.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : بهترین توانگری ترک آرزوست.

قبلی بعدی