مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  هشدار دهنده دوست واقعی ( حکمت شماره 59 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

59 .و قال [عليه السلام]:منْ حذّرك كمنْ بشّرك .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : کسی که تو را هشدار می دهد چون کسی است که تو را مژده می رساند.

قبلی بعدی