خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  قناعت ثروت بی پایان ( حکمت شماره 57 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

57 .و قال [عليه السلام]:  الْقناعةُ مالٌ لا ينْفد.


متن فارسی

 و درود خدا بر او ، فرمود : قناعت ثروتی است بی پایان.

قبلی بعدی