علم دو گونه است: علم فطرى و علم اكتسابي؛ اگر هماهنگ با علم فطري نباشد سودمند نخواهد بود.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  پرهیز ازخشم کریم و فرومایه ( حکمت شماره 49 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

49.و قال [عليه السلام]: احْذرُوا صوْلة الْكرِيمِ إِذا جاع و اللّئِيمِ إِذا شبِع .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : از خشم و تهاجم کریم چون گرسنه باشد بپرهیزید و از خشم و حمله ی فرومایه چون سیر شود.

قبلی بعدی