بيشترين اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده ، زيرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد كرد ، و اگر دشمنان خدايند ، چرا غم دشمنان خدا را مى خوري؟!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  پرهیز ازخشم کریم و فرومایه ( حکمت شماره 49 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

49.و قال [عليه السلام]: احْذرُوا صوْلة الْكرِيمِ إِذا جاع و اللّئِيمِ إِذا شبِع .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : از خشم و تهاجم کریم چون گرسنه باشد بپرهیزید و از خشم و حمله ی فرومایه چون سیر شود.

قبلی بعدی