سينه خردمند صندوق راز اوست و خوشرويى وسيله دوست يابى ، و شكيبايى ، گورستان پوشاننده عيب هاست . و يا فرمود : پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب هاست ، و انسان از خود راضى ، دشمنان او فراوانند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  بدست آوردن قلوب ( حکمت شماره 50 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

50.و قال [عليه السلام]:قُلُوبُ الرِّجالِ وحْشِيّةٌ فمنْ تألّفها أقْبلتْ عليْه.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : دل های مردم رمنده است، هر که آنها را به دست آورد به او روی آرند.

قبلی بعدی