دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  نتیجه ی آرزوهای دراز ( حکمت شماره 36 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

36.و قال [عليه السلام]: منْ أطال الْأمل أساء الْعمل .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : هر که آرزوهای دراز داشته باشد بدعمل گردد.

قبلی بعدی