صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  بیماری سبب فرو ریختن گناهان ( حکمت شماره 42 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

42.و قال [عليه السلام]:  لِبعْضِ أصْحابِهِ فِى عِلّةٍ اعْتلّها: جعل اللّهُ ما كان مِنْ شكْواك حطّاً لِسيِّئاتِك فإِنّ الْمرض لا أجْر فِيهِ و لكِنّهُ يحُطُّ السّيِّئاتِ و يحُتُّها حتّ الْأوْراقِ و إِنّما الْأجْرُ فِى الْقوْلِ بِاللِّسانِ و الْعملِ بِالْأيْدِى و الْأقْدامِ و إِنّ اللّه سُبْحانهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيّةِ و السّرِيرةِ الصّالِحةِ منْ يشاءُ مِنْ عِبادِهِ الْجنّة.


متن فارسی

به یکی از یارانش که بیمار شده بود فرمود: خداوند این بیماری تو را سبب فرو ریختن گناهانت قرار دهد، زیرا در بیماری اجر و پاداشی نیست ولی گناهان را مانند برگ های درخت فرومی ریزد. اجر و پاداش مربوط به گفتار با زبان و عمل با دست ها و پاهاست و خدای سبحان هر کس از بندگان خود را که بخواهد به خاطر نیت راستین و باطن پاک نیز به بهشت درمی آورد.

قبلی بعدی