رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  کندی در جنگ ( خطبه شماره 55 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

55.و من كلام له (علیه السلام):و قد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين‏

1.      أَمَّا قَوْلُكُمْ أَكُلَّ ذَلِكَ كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ فَوَاللَّهِ مَا أُبَالِي دَخَلْتُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ خَرَجَ الْمَوْتُ إِلَيَّ .

2.      وَ أَمَّا قَوْلُكُمْ شَكّاً فِي أَهْلِ الشَّامِ فَوَاللَّهِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ يَوْماً إِلَّا وَ أَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِيَ بِي وَ تَعْشُوَ إِلَى ضَوْئِي .

3.      وَ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَهَا عَلَى ضَلَالِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَبُوءُ بِآثَامِهَا.


متن فارسی

از یک سخن آن حضرت هنگامی که یارانش دیدند در اجازه ی جنگ با شامیان کندی می ورزد(وزمزمه هایی کردند)

  1. این که گفتید:آیا همه ی این بهانه ها برای پرهیز از مرگ است؟!به خدا سوگندهیچ باک ندارم که من به سوی مرگ بروم یا مرگ به سراغ من آید.
  2. واین که گفتید :در روا بودن جنگ با شامیان دچار تردید است! به خدا سوگند جنگ را یک روز به تأخیر نمی  افکنم جز بدان امید که گروهی به من بپیوندند وبه دست من به راه راست آیند وبا چشمان تار خود روشنایی مرا ببینند .
  3. واین نزد من محبوب تر از آن است که آنان را در گمراهیشان بکشم گر چه گناه آنان به گردن خودشان باشد .
قبلی بعدی