ناتوانى ، آفت و شكيبايى ، شجاعت و زُهد ، ثروت و پرهيزكارى ، سپرِ نگه دارنده است : و چه همنشين خوبى است راضى بودن و خرسندى .
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  تهدید خوارج نهروان ( خطبه شماره 36 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

36.و من خطبة (له (علیه السلام):في تخويف أهل النهروان‏

1.      فَأَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْعَى بِأَثْنَاءِ هَذَا النَّهَرِ وَ بِأَهْضَامِ هَذَا الْغَائِطِ عَلَى غَيْرِ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَا سُلْطَانٍ مُبِينٍ مَعَكُمْ.

2.      قَدْ طَوَّحَتْ بِكُمُ الدَّارُ وَ احْتَبَلَكُمُ الْمِقْدَارُ .

3.      وَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الْحُكُومَةِ فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ [الْمُخَالِفِينَ‏] الْمُنَابِذِينَ حَتَّى صَرَفْتُ رَأْيِي إِلَى هَوَاكُمْ .

4.      وَ أَنْتُمْ مَعَاشِرُ أَخِفَّاءُ الْهَامِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ وَ لَمْ آتِ لَا أَبَا لَكُمْ بُجْراً وَ لَا أَرَدْتُ لَكُمْ ضُرّاً.


متن فارسی

از یک خطبه ی آن حضرت در تهدید خوارج نهروان

  1. من شما را هشدار می دهم ، کاری نکنید که جنازه های شما در این رودخانه  ودر این زمین های فرودین افتد در حالی که نه دلیلی  روشن از پروردگارتان داشته و نه حجتی آشکار با شما بوده باشد.
  2. خانه دنیا شما بیرون افکند ودر دام سرنوشت گرفتار آیید.
  3. من شمارا ازاین داوری باز داشتم ولی شما مانند پیمان شکنان سر بر تافتید تا آنکه  با شما هم رأی شدم .
  4. وشما ای گروه نا بخرد ،سبکسرید و کم عقل . ای بی پدران !آخر من که هیچ خطری برایتان نیافریدم و کمترین زیانی برایتان نخواستم !(پس چرا این همه سر سختی می کنید و آتش جنگ می افروزید ؟)
قبلی بعدی