دانش، ميراثى گرانبها ، و آداب ، زيورهاى هميشه تازه ، و انديشه ، آيينه اى شفاف است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  مردم مداری ( حکمت شماره 35 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

35 .و قال [عليه السلام]:منْ أسْرع إِلى النّاسِ بِما يكْرهُون قالُوا فِيهِ بِما لا يعْلمُون .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : هر که درباره ی مردم به کاری بشتابد که خوش ندارند، مردم درباره ی او آن گویند که نمی دانند.

قبلی بعدی