آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  مردم مداری ( حکمت شماره 35 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

35 .و قال [عليه السلام]:منْ أسْرع إِلى النّاسِ بِما يكْرهُون قالُوا فِيهِ بِما لا يعْلمُون .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : هر که درباره ی مردم به کاری بشتابد که خوش ندارند، مردم درباره ی او آن گویند که نمی دانند.

قبلی بعدی