روز انتقام گرفتن از ظالم سخت تر از ستمكارى بر مظلوم است
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  جنگ با خوارج ( خطبه شماره 59 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

59 قَالَ (علیه السلام):  لما عزم على حرب الخوارج و قيل له إن القوم عبروا جسر النهروان‏

1.      مَصَارِعُهُمْ دُونَ النُّطْفَةِ .

2.      وَ اللَّهِ لَا يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ وَ لَا يَهْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌ.

[قال الشريف يعني بالنطفة ماء النهر و هي أفصح كناية عن الماء و إن كان كثيرا جما و قد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم عند مضي ما أشبهه‏]


متن فارسی

سخن آن حضرت هنگامی که می خواست به جنگ خوارج برود وبه آن حضرت عرض شد :خوارج از پل نهروان گذشتند وآن سوی نهر قرار گرفتند

  1. قتلگاه شان این سوی آب است.
  2. به خدا سوگند از ایشان ده تن هم جان سالم  به در نبرند،واز شما ده تن هم کشته نشوند . [1]

مؤلف :منظور از نطفه آب نهر است ،و این کلمه شیواترین کنایه  از آب است گرچه آبی بسیار باشد.در گذشته نیز همین کلمه بدین معنی اشاره داشتیم.


[1] در جنگ نهروان همه ی خوراج به جز چند تن به قتل رسیدند و آن نه تن هم در شهرها آواره شدند ،و از لشکر امام علیه السلام تنها هشت نفر شربت شهادت نوشیدند.

قبلی بعدی