خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  بر سر شریعه ی فرات ( خطبه شماره 51 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

51.و من خطبة له (علیه السلام):لما غلب أصحاب معاوية أصحابه (علیه السلام) على شريعة الفرات بصفين و منعوهم الماء

1.      قَدِ اسْتَطْعَمُوكُمُ الْقِتَالَ فَأَقِرُّوا عَلَى مَذَلَّةٍ وَ تَأْخِيرِ مَحَلَّةٍ أَوْ رَوُّوا السُّيُوفَ مِنَ الدِّمَاءِ تَرْوَوْا مِنَ الْمَاءِ .

2.      فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ‏ وَ الْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ .

3.      أَلَا وَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُوَاةِ وَ عَمَّسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ حَتَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّةِ.


متن فارسی

51.از یک خطبه ی آن حضرت هنگانی که یاران معاویه در صفین بر سر شریعه ی فرات بر یاران آن حضرت غلبه یافتند وآنان را از آب باز داشتند

  1. اینان از شما خوراک جنگ می طلبند ،پس یا به خواری و عقب افتادگی تن دهید ،یا تیغ ها را از خونشان سیراب کنید تا از آب سیراب شوید .
  2. که مرگ در زندگانی شکست آمیز شماست ،و حیات در مرگ پیروز و افتخار آمیز شما.
  3. به هوش باشید که معاویه گروهی اندک از گمراهان را به دنبا ل خود کشانده واخبار را از آنان پوشیده داشته ،تا جایی که فداکارانه گلوهای خود را هدف تیر مرگ ساخته اند.
قبلی بعدی