(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  علو همت ( حکمت شماره 47 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

47.و قال [عليه السلام]: قدْرُ الرّجُلِ على قدْرِ هِمّتِهِ.صِدْقُهُ على قدْرِ مُرُوءتِهِ و شجاعتُهُ على قدْرِ أنفتِهِ و عِفّتُهُ على قدْرِ غيْرتِهِ .


متن فارسی

 و درود خدا بر او ، فرمود : قدر هرکس به قدر همت اوست.راستگویی هر کس به قدر مروت اوست و شجاعت هر کس به قدر حمیت اوست و عفت هر کس به قدر غیرت اوست.

قبلی بعدی