(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  بخشنده باشیم ( حکمت شماره 33 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

33 .و قال [عليه السلام]: كُنْ سمْحاً و لا تكُنْ مُبذِّراً و كُنْ مُقدِّراً و لا تكُنْ مُقتِّراً.


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : بخشنده باش اما اسرافکار مباش. حسابگر باش اما سختگیر مباش.

قبلی بعدی