براى هر كسى در مال او دو شريك است: وارث و حوادث.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  به یکی از کارگزاران ( نامه شماره 40 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

40 .و من كتاب له (علیه السلام)  إلى بعض عماله‏

  1. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ رَبَّكَ وَ عَصَيْتَ إِمَامَكَ وَ أَخْزَيْتَ أَمَانَتَكَ.
  2. بَلَغَنِي أَنَّكَ جَرَّدْتَ الْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَ أَكَلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ وَ السَّلَامُ‏.

متن فارسی

40-از یک نامه ی  آن حضرت به یکی از کارگزاران خود

  1. اما بعد، خبر رفتاری از تو به من رسیده که اگر چنان کرده باشی خدای خود را به خشم آورده، و امام خود را نافرمانی نموده، و امانت خویش را خوار و بی مقدار شمرده ای.
  2. به من خبر رسیده که زمین را پاک زفته، آنچه را زیر پایت بود گرفته ، و آنچه را به دستت بود خورده ای! حساب خود را برایم بفرست، و بدان که حسابرسی خداوند ازحسابرسی آدمی آن سختر است. والسلام
قبلی بعدی