دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  به امیران لشکر ( نامه شماره 13 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

13 .و من كتاب له (علیه السلام)  إلى أميرين من أمراء جيشه‏

  1. وَ قَدْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمَا وَ عَلَى مَنْ فِي حَيِّزِكُمَا مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فَاسْمَعَا لَهُ وَ أَطِيعَا وَ اجْعَلَاهُ دِرْعاً وَ مِجَنّاً.
  2. فَإِنَّهُ‏ مِمَّنْ لَا يُخَافُ وَهْنُهُ وَ لَا سَقْطَتُهُ وَ لَا بُطْؤُهُ عَمَّا الْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ أَحْزَمُ وَ لَا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا الْبُطْءُ عَنْهُ أَمْثَلُ‏.

متن فارسی

13-به دو تن از امیران لشکر خود

(1)من بر شما و بر کسانی که تحت فرمان شما هستند مالک بن حارث اشتر را به امارت گماردم ؛ به سخن او گوش فرا دارید و فرمانش را ببرید، و او را زره و سپر خود سازید.

(2)زیرا وی از کسانی است که نه بیم سستی و لغزش و اشتباه او میرود، و نه بیم کندی او آنجا که شتاب دوراندیشانه تر است، و نه شتاب او آنجا که کندی بهتر و خردمندانه تراست.

قبلی بعدی