رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  گفتگو با خوارج ( نامه شماره 77 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

77. و من وصية له (علیه السلام)  لعبد الله بن العباس [أيضا] لما بعثه للاحتجاج على الخوارج‏

  1. لَا تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ تَقُولُ وَ يَقُولُونَ ... وَ لَكِنْ حَاجِجْهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصاً.

متن فارسی

77- از یک سفارش آن حضرت به عبدالله بن عباس هنگامی که او را برای گفتگو با خوارج فرستاد

(1)با قرآن با آنان مناظره مکن، زیرا قرآن حامل معانی مختلف و دارای وجوه گوناگون است، تو چیزی می گویی و آنان چیز دیگر گویند (و به هیچ نتیجه ای نمی رسید) ولی با سنت با آنان مناظره کن که راه گریزی نخواهند یافت.

قبلی بعدی