(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  فقیه واقعی ( حکمت شماره 90 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

90.و قال [عليه السلام]:الْفقِيهُ كُلُّ الْفقِيهِ منْ لمْ يُقنِّطِ النّاس مِنْ رحْمةِ اللّهِ و لمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنْ روْحِ اللّهِ و لمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مكْرِ اللّهِ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود :  فقيه کامل کسي است که مردم را نه از رحمت خدا نوميد سازد نه از لطف و عنايت او مايوس کند و نه از مکر و کيفر او ايمنى دهد.

قبلی بعدی