ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است نوعى چاپلوسى ، و كمتر از آن ، درماندگى يا حسادت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  رابطه عقل و تکلم ( حکمت شماره 71 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

71 .و قال [عليه السلام]:إِذا تمّ الْعقْلُ نقص الْكلامُ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : هرگاه عقل کامل شد سخن اندک شود.

قبلی بعدی