عمرى كه خدا از فرزند آدم پوزش را مى پذيرد شصت سال است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  دعایی از آن حضرت ( خطبه شماره 78 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

78 من كلمات كان (علیه السلام)يدعو بها

1.      اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ.

2.      اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا وَأَيْتُ مِنْ نَفْسِي وَ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَفَاءً عِنْدِي

3.      اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبِي.

4.      اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رَمَزَاتِ الْأَلْحَاظِ وَ سَقَطَاتِ الْأَلْفَاظِ وَ شَهَوَاتِ الْجَنَانِ وَ هَفَوَاتِ اللِّسَانِ‏.


متن فارسی

از یک دعای آن حضرت کلماتی که حضرت با آنها دعا می کرد

  1. بارخدایا گناهان مرا که خود بهتر از من می دانی بیامرز،واگر من به گناه باز گشتم تو نیز آمرزش باز گرد.
  2. بار خدایا ،آنچه را بر خود تعهدکردم ودر آن وفایی از من ندیدی بر من ببخش .
  3. .خداوندا ،آنچه را به زبان به سوی تو تقرب جستم ودلم با آن مخالفت ورزید بر من ببخش.
  4. خداوندا ،اشارت چشم ها ،سخنان بیهوده،خواسته های نا مشروع دل و لغزش های زبان مرا نادیده گیر. 
قبلی بعدی