(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  التماس نکردن به نا اهل ( حکمت شماره 66 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

66 .و قال [عليه السلام]: فوْتُ الْحاجةِ أهْونُ مِنْ طلبِها إِلى غيْرِ أهْلِها.


متن فارسی

 و درود خدا بر او ، فرمود : از دست رفتن حاجت آسان تر است از خواستن آن از نااهلان.

قبلی بعدی