وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  التماس نکردن به نا اهل ( حکمت شماره 66 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

66 .و قال [عليه السلام]: فوْتُ الْحاجةِ أهْونُ مِنْ طلبِها إِلى غيْرِ أهْلِها.


متن فارسی

 و درود خدا بر او ، فرمود : از دست رفتن حاجت آسان تر است از خواستن آن از نااهلان.

قبلی بعدی