دانش، ميراثى گرانبها ، و آداب ، زيورهاى هميشه تازه ، و انديشه ، آيينه اى شفاف است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  تنهایی واقعی ( حکمت شماره 65 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

65 .و قال [عليه السلام]: فقْدُ الْأحِبّةِ غُرْبةٌ .


متن فارسی

 و درود خدا بر او ، فرمود : از دست دادن دوستان غربت و تنهایی است.

قبلی بعدی