وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  استغفار و نا امیدی ( حکمت شماره 87 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

87.و قال [عليه السلام]:عجِبْتُ لِمنْ يقْنطُ و معهُ الِاسْتِغْفارُ .


متن فارسی

و درود خدا بر او ، فرمود : درشگفتم از کسی که از رحمت خدا نومید می شود حال آنکه می تواند استغفار کند.

قبلی بعدی