در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى دارد كه سوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  تشخیص حوادث ( حکمت شماره 76 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

76 .و قال [عليه السلام]:إِنّ الْأُمُور إِذا اشْتبهتْ اعْتُبِر آخِرُها بِأوّلِها .


متن فارسی

 و درود خدا بر او ، فرمود : هرگاه حوادث به هم شبیه باشند آخرشان را به اولشان قیاس کنند.

قبلی بعدی