(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  مدارا کردن با بیماری ( حکمت شماره 26 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

26-قَالَ (علیه السلام):  امْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ‏.


متن فارسی

امام (عليه السّلام) فرمود:با درد خود بساز و راه رو مادامی که با تو می سازد و راه می رود.

قبلی بعدی