دانش، ميراثى گرانبها ، و آداب ، زيورهاى هميشه تازه ، و انديشه ، آيينه اى شفاف است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  از پرده‌ پوشی خداوند مغرور مباش ( حکمت شماره 29 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

29-قَالَ (علیه السلام):  الْحَذَرَ الْحَذَرَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَتَرَ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ غَفَرَ.


متن فارسی

امام (عليه السّلام) فرمود:حذر کنید، حذر کنید بخدا سوگند بقدری عیبها و گناهان را پوشانده گویا که بخشیده است.

قبلی بعدی