اگر بندة خدا اجل و پايان كارش را مى ديد، با آرزو و فريب آن دشمنى مى ورزيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  موقع جنگ با دشمن ( نامه شماره 15 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

15. و من دعاء له (علیه السلام)كان (علیه السلام)يقول إذا لقي العدو محاربا

(1)اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَفْضَتِ الْقُلُوبُ وَ مُدَّتِ الْأَعْنَاقُ وَ شَخَصَتِ الْأَبْصَارُ

(2) وَ نُقِلَتِ الْأَقْدَامُ وَ أُنْضِيَتِ الْأَبْدَانُ

(3)اللَّهُمَّ قَدْ صَرَّحَ‏ مَكْنُونُ الشَّنَآنِ وَ جَاشَتْ مَرَاجِلُ الْأَضْغَانِ

(4)اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ غَيْبَةَ نَبِيِّنَا وَ كَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ تَشَتُّتَ أَهْوَائِنَا-

(5)رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ‏.


متن فارسی

15. آن حضرت موقعی که در جنگ با دشمن روبرو می شد می گفت:

(1)-خدایا قلبها به سوی تو کشیده شده ،و گردنها دراز شده، و چشمها خیره شده است.

(2)-و به سوی تو قدمها نقل شده و براه افتاده، و بدنها نحیف و لاغر شده است.

(3)خدایا دشمنی های پنهان آشکار گشته، و دیگهای کینه ها به جوش آمده است.

(4)خدایا به تو شکایت میکنیم از نبودن پیمغبرمان، و بسیاری دشمنانمان، و متفرق بودن خواهشها و اندیشه-هایمان.

(5)خدایا بین ما و قوم ما با این حق حکم کن و فیصله ده که تو بهترین فیصله دهندگان می باشی.

قبلی بعدی