دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  قوی و صبور باش ( حکمت شماره 4 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

4-قَالَ (علیه السلام):  الْقَرِينُ [الرِّضَا] الرِّضَى‏ الْعِلْمُ وِرَاثَةٌ كَرِيمَةٌ وَ الْآدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ وَ الْفِكْرُ مِرْآةٌ صَافِيَةٌ.


متن فارسی

 امام (عليه السّلام) فرمود:چه دوست خوب است راضی بودن بقضاء الهی  علم و دانش میراث گرانبها است، آداب و خوی های پسندیده زیورهای تازه است، تفکر آینه صاف و پاک است.

قبلی بعدی