خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  اثرات ایمان ( حکمت شماره 5 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

5 .و [منه‏] في حديثه (علیه السلام): (1)إِنَّ الْإِيمَانَ يَبْدُو لُمْظَةً فِي الْقَلْبِ كُلَّمَا ازْدَادَ الْإِيمَانُ ازْدَادَتِ اللُّمْظَةُ.

(2)[ [قال‏] و اللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض و منه قيل فرس ألمظ إذا كان بجحفلته شي‏ء من البياض‏]


متن فارسی

و در حدیث آن حضرت است:(1) ایمان مانند نقطه سفید در قلب آشکار می گردد، هرچه ایمان فزونی یاید نقطه سفید هم فزون شود.

(2)لمظه چون نقطه و یا مانند آن است از سفیدی، و از این معنی است که گفته می شوند: فرس المظ اگر در لب زیزین آن مقداری سفیدی باشد.

قبلی بعدی