علم دو گونه است: علم فطرى و علم اكتسابي؛ اگر هماهنگ با علم فطري نباشد سودمند نخواهد بود.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  به فرماندهان سپاه ( نامه شماره 13 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

13 .و من كتاب له (علیه السلام)  إلى أميرين من أمراء جيشه‏

(1)وَ قَدْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمَا وَ عَلَى مَنْ فِي حَيِّزِكُمَا مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ (2)فَاسْمَعَا لَهُ وَ أَطِيعَا وَ اجْعَلَاهُ دِرْعاً وَ مِجَنّاً

(3)فَإِنَّهُ‏مِمَّنْ لَا يُخَافُ وَهْنُهُ وَ لَا سَقْطَتُهُ

(4)وَ لَا بُطْؤُهُ عَمَّا الْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ أَحْزَمُ

(5)وَ لَا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا الْبُطْءُ عَنْهُ أَمْثَلُ‏.


متن فارسی

از نامه های آن حضرت است که به دو فرمانده از فرماندهان سپاه نوشته است.

(1)بر شما دو امیر و بر آنهایی که زیر فرمان شما است مال بن حارث معروف به اشتر را امیر نمودم.

(2)پس از او بشنوید و اطاعت کنید، و او را برای خود زره و سپر قرار دهید.

(3)چون او از کسانی است که درباره او ترس سستی و لغزش نیست(اهل سستی و خطا نمی باشد).

(4)و نه کندی و سستی می کند در کاری که سرعت نمودن در آن مطابق احتیاط و هوشیاری است.

(5)و نه سرعت و عجله کننده است در کاری که تأنی و کندی نمودن در آن بهتر است.

قبلی بعدی