عمرى كه خدا از فرزند آدم پوزش را مى پذيرد شصت سال است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  حکومت امام عصر علیه السلام ( حکمت شماره 1 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

فصل نذكر فيه شيئا من غريب كلامه المحتاج إلى التفسير

1 [و من كلامه (علیه السلام) المتضمن ألفاظا من الغريب تحتاج إلى تفسير قوله (علیه السلام)  في حديثه‏] و في حديثه (علیه السلام)فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينِ بِذَنَبِهِ فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ‏.

[قال الرضي [رحمه الله تعالى‏]- [يعسوب الدين‏] اليعسوب السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئذ و القزع قطع الغيم التي لا ماء فيها]


متن فارسی

در این فصل ذکر می کنیم چیزهایی را از سخنان غریب آن حضرت که احتیاج به شرح و تفسیر دارد:

در حدیث آن حضرت آمده: (1)چون آن موقع فرا رسد(زمان حکومت امام عصر علیه السلام) سرور دین قرارگاه خود را به زمین میزند، پس یارانش  به گرد وا جمه شوند همچنانکه ابرهای پاییز به هم جمع می گردند.

(2)یعسوب سید بزرگواری که آن روز مالک امور مردم باشد ،و قزع :تکه های ابری که آب و باران ندارد.

بعدی