اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  پس از فتح بصره ( نامه شماره 2 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

2. و من كتاب له (علیه السلام)  إليهم بعد فتح البصرة

(1)وَ جَزَاكُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ

(2)أَحْسَنَ مَا يَجْزِي الْعَامِلِينَ بِطَاعَتِهِ وَ الشَّاكِرِينَ لِنِعْمَتِهِ

(3) فَقَدْ سَمِعْتُمْ وَ أَطَعْتُمْ

(4)وَ دُعِيتُمْ فَأَجَبْتُمْ‏.


متن فارسی

و از نامه های آن حضرت است به سوی کوفه پس از فتح بصره.

(1)خدا بر شما اهل شهر پاداش دهد از حانب خاندان پیغمبرتان.

(2)بهترین پاداشی را که به عمل کنندگان فرمانش و شکرگزاران نعمتش می دهد.

(3)که دعوت مرا شنیدید و اطاعت کردید.

(4)و دعوت شدید پس اجابت کردید.

قبلی بعدی