ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است نوعى چاپلوسى ، و كمتر از آن ، درماندگى يا حسادت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  سرزنش گرفتاران چرا؟ ( حکمت شماره 15 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

15.قَالَ (علیه السلام):  مَا كُلُّ مَفْتُونٍ يُعَاتَبُ‏.


متن فارسی

 امام (عليه السّلام) فرمود:هر گرفتار و فریب خورده را سرزنش نمی کنند(زیرا گاهی گرفتاری و فریب خوردگی از ناچاری می باشد).

قبلی بعدی