در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى دارد كه سوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  سرزنش گرفتاران چرا؟ ( حکمت شماره 15 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

15.قَالَ (علیه السلام):  مَا كُلُّ مَفْتُونٍ يُعَاتَبُ‏.


متن فارسی

 امام (عليه السّلام) فرمود:هر گرفتار و فریب خورده را سرزنش نمی کنند(زیرا گاهی گرفتاری و فریب خوردگی از ناچاری می باشد).

قبلی بعدی