(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  آداب جنگ ( حکمت شماره 7 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

7.و [منه‏] في حديثه (علیه السلام)أنَّهُ شَيَّعَ جَيْشاً [يُغْزِيهِ‏] بِغَزْيَةٍ فَقَالَ: اعْذِبُوا [اعْزُبُوا] عَنِ النِّسَاءِ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏.

(2)[و معناه اصدفوا عن ذكر النساء و شغل [القلوب‏] القلب بهن و امتنعوا من المقاربة لهن لأن ذلك يفت في عضد الحمية و يقدح في معاقد العزيمة و يكسر عن العدو و يلفت عن الإبعاد في الغزو

(3)فكل من امتنع من شي‏ء فقد [أعزب‏] عذب عنه و [العازب و العزوب‏] العاذب و العذوب الممتنع من الأكل و الشرب‏]


متن فارسی

در حدیث آن حضرت آمده که موقع مشایعت سپاهی که به جنگ می فرستاد فرمود:(1) هرقدر می توانید از زنان دوری کنید و خود را به کنار بکشید.

(2)معنی این جمله این است که ازیاد نمودن زنان و دل به آنها مشغول نمودن صرف نظر و اعراض کنید؛ واز نزدیکی نمودن با آنها خودداری نمایید، چون مقابت با آنها بازوی حمت را سست می کند، و گرههای عزیمت را می گشاید، ودر مقابل دشمن انسانرا می شکند، واز پیشروی در جنگ بازمیدارد.

(3)و هرکسی که از چیزی خودداری کند می گویند:«اعذب عنه» و عاذب و عذوب به کسی گفته می-شود که ازخوردن و آشامیدن خودداری کند.

قبلی بعدی