آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  تشویق به توشه آخرت ( خطبه شماره 21 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

21.و من خطبة له (علیه السلام):و هي كلمة جامعة للعظة و الحكمة

(1)فَإِنَّ الْغَايَةَ أَمَامَكُمْ

(2)وَ إِنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ

(3) تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا

(4)فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ‏.

(5)[قال السيد الشريف أقول إن هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحانه و بعد كلام رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بكل كلام لمال به راجحا و برز عليه سابقا

(6)فأما قوله (علیه السلام)  تخففوا تلحقوا فما سمع كلام أقل منه مسموعا و لا أكثر منه محصولا

(7) و ما أبعد غورها من كلمة و أنقع نطفتها من حكمة و قد نبهنا في كتاب الخصائص على عظم قدرها و شرف جوهرها]


متن فارسی

از خطبه های آن حضرت است در تشویق به توشه آخرت

1)محققا عاقبت و آخرین مسافت در پیش روی شماست(نهایت زندگی و تلاشهای دنیوی خبر باشد یا شرّ در جلو انسان است).

(2)روز قیامت پشت سر شما است مانند یاربان شما را به جلو می راند(به لحاظ اینکه مرگ و قیامت آمدنی است گویا انسانرا دنبال میک ند و او را میراند).

(3)بار خود را سبک کنید تا به پیش رفته ها لاحق شوید.

(4)همانا اولی های شمارا منتظر نگهداشته اند برای آخرین های شما(آنهائی را که پیش شما رفته اند به انتظار بازماندگان نگهداشته اند که بیایند و قیمات برپا شود).

(5)می گویم: این سخن زیبا امام اگر بعد از سخن خدای سبحان و بعد از کلام رسول خدا با هر سخنی وزن و مقایسه شود بر آن سنگینی خواهد کرد، و در مسابقه بر آن غالب آید.

(6)و اما جمله تلحقوا: شنیده نشده کلامی از ان کمتر باشد و محصول و منفعتش از آن بسیار باشد.

(7)چقدر عمیق این کلمه ژرفا است و چقدر آب کم. این سخن حکیمانه برطرف کننده عطش است، و ما درکتاب الخصائص بر عظمت قدر این کلمه و شرافت جوهر آن اشاره نموده ایم.

قبلی بعدی