(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  توصیف اصحاب جمل ( خطبه شماره 9 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

9 .و من كلام له  (علیه السلام):في صفته و صفة خصومه و يقال إنها في أصحاب الجمل‏

(1)وَ قَدْ أَرْعَدُوا وَ أَبْرَقُوا وَ مَعَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْفَشَلُ

(2)وَ لَسْنَا نُرْعِدُ حَتَّى نُوقِعَ وَ لَا نُسِيلُ حَتَّى نُمْطِرَ.


متن فارسی

9.از سخنان آن حضرت است که در آن اصحاب جمل را توصیف می کند که آنها مرد سخن هستند و مرد عمل نیستند 

  1. رعد وبرق نشان نمی دهیم مگر اینکه به سر دسمن هجوم نموده و قدرت خود را نشان دهیم، و سیل جاری نمی کنیم مگر بعد از آنکه ببارانیم.
  2. ما رعد و برق نشان نمیدهیم مگر اینکه به سر دشمن هجوم نموده و قدرت خود را نشان دهیم، و سیل جاری نمیکنیم مگر بعد از آنکه ببارانیم.
قبلی بعدی