رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  درباره خوارج ( خطبه شماره 60 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

60.قَالَ (علیه السلام):

(1)لَا تُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي

(2)فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ

(3)كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ‏.

(4)[قال الشريف يعني معاوية و أصحابه‏]


متن فارسی

و آن حضرت درباره خوارج می فرماید:

(1)خوارج را بعد از من نکشید.

(2)چون نیست کسی که در جستجوی حق باشد و در راه خطا و اشتباه رود.

(3)مانند کسی که طالب باطل باشد و آنرا بدست بیاورد.

(4)منظور حضرت از این جمله معاویه و یاران او است.

خوارج طالب حق بودند،عابد و زاهد بودند ولی راه آنرا غلط و اشتباه کرده بودند، این را نمی کشند و هدایت میکنند، ولی معاویه دانسته و فهمیده باطل خواه بود.

قبلی بعدی