شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  گزیدن شیرین! ( حکمت شماره 58 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

58.قَالَ (علیه السلام):  الْمَرْأَةُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللَّسْبَةِ.


متن فارسی

امام (عليه السّلام) فرمود:زن عقربی است که گزیدن آن شیرین است.

قبلی بعدی