دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  هر نفسی گامی است! ( حکمت شماره 71 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

71.قَالَ (علیه السلام):  نَفَسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَى أَجَلِهِ‏.


متن فارسی

 امام (عليه السّلام) فرمود:نفس کشیدن انسان گام برداشتن به سوی مرگ است.

قبلی بعدی