چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  عیوب پنهان ( حکمت شماره 48 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

48.قَالَ (علیه السلام):  عَيْبُكَ مَسْتُورٌ مَا أَسْعَدَكَ جَدُّكَ‏.


متن فارسی

امام (عليه السّلام) فرمود:عیب تو در پرده مستور خواهد ماند مادامی که بخت تو یاری کند.

قبلی بعدی