ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است نوعى چاپلوسى ، و كمتر از آن ، درماندگى يا حسادت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  طلب از نااهل ( حکمت شماره 63 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

63.قَالَ (علیه السلام):  فَوْتُ الْحَاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِهَا إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا.


متن فارسی

امام (عليه السّلام) فرمود:از دست رفتن حاجت و نیاز آسانتر است از خواستن آن از کسی که اهل آن نیست.

قبلی بعدی