آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  راه پیروزی ( حکمت شماره 45 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

45.قَالَ (علیه السلام):  الظَّفَرُ بِالْحَزْمِ وَ الْحَزْمُ بِإِجَالَةِ الرَّأْيِ وَ الرَّأْيُ بِتَحْصِينِ الْأَسْرَارِ.


متن فارسی

امام (عليه السّلام) فرمود:غلبه و پیروزی با احتیاط و خودداری است، احتیاط با بکار انداختن و به جولان آوردن رأی و اندیشه است، و رأی و اندیشه با نگهداری اسرار است.

قبلی بعدی