چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  به فرمانداران ( نامه شماره 60 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

60. و من كتاب له (علیه السلام)  إلى العمال الذين يطأ [عملهم الجيوش‏] الجيش عملهم‏

(1)مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَنْ مَرَّ بِهِ الْجَيْشُ مِنْ جُبَاةِ الْخَرَاجِ وَ عُمَّالِ الْبِلَادِ

(2)أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدْ سَيَّرْتُ جُنُوداً هِيَ مَارَّةٌ بِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

(3)وَ قَدْ أَوْصَيْتُهُمْ بِمَا يَجِبُ لِلَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ كَفِّ الْأَذَى وَ صَرْفِ الشَّذَا

(4)وَ أَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ وَ إِلَى ذِمَّتِكُمْ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ إِلَّا مِنْ جَوْعَةِ الْمُضْطَرِّ لَا يَجِدُ عَنْهَا مَذْهَباً إِلَى شِبَعِهِ

(5)فَنَكِّلُوا مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهُمْ شَيْئاً ظُلْماً عَنْ ظُلْمِهِمْ

(6)وَ كُفُّوا أَيْدِيَ سُفَهَائِكُمْ عَنْ [مُضَادَّتِهِمْ‏] مُضَارَّتِهِمْ وَ التَّعَرُّضِ لَهُمْ فِيمَا اسْتَثْنَيْنَاهُ مِنْهُمْ

(7)وَ أَنَا بَيْنَ أَظْهُرِ الْجَيْشِ فَارْفَعُوا إِلَيَّ مَظَالِمَكُمْ وَ مَا عَرَاكُمْ مِمَّا يَغْلِبُكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ

(8)وَ مَا لَا تُطِيقُونَ دَفْعَهُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بِي فَأَنَا أُغَيِّرُهُ بِمَعُونَةِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏.


متن فارسی

از نامه های آن حضرت است به فرماندارانی که سپاه از محلّ مأموریت آنها عبور می کند.

(1)از بنده خدا علی امیرمؤمنان به کسانی که سپاه از سرزمین آنها میگذرد از جمع کنندگان خراج و عاملان شهرها.

(2)پس از حمد خدا و درود بر پیغمبر و آل من لشگری-برای مأموریتی فرستاده ام- از زمینهای شما عبور خواهند کرد.

(3)و آنها را سفارش کرده امبه آنچه خدا را بر آنها واجب است، از بازداشتن اذیت و جلوگیری از ضرر و اذیت.

(4)و من به شما و اهل ذمه شما اظهار برائت می کنم از اذیت و ضرر سپاه مگر از راه گرسنگی اضطراری باشد که برای سیر نمودن خود راهی نیابد.

(5)پس تنبیه و کیفر کنید کسی را که مباشر ظلم شده در مقابل ظلمش.

(6)پس دست بی خردان خود را از ضرر رساند به آنها و متعرض شدن به ایشان بازدارید در آنچه برای آنها استثناء نموده و اجازه دادیم(در مورد گرسنگی اضطراری به آنها متعرض نشوید).

(7)و من پشت سرسپاه هستم، پیش من بیارید شکایات خود را و آنچه را که از غلبه سپاه شما را عارض می-شود.

(8)و کارهایی که قدرت دفع آنرا ندارید مگر بیاری خدا و بدست من، من آنرا بیاری خدا تغییر میدهم، إن شاء الله.

قبلی بعدی