پيروز نشد آن كس كه گناه بر او چيرگى يافت، و آن كس كه با بدى پيروز شد شكست خورده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  زینت فقر و غنا ( حکمت شماره 65 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

65.قَالَ (علیه السلام):  الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ وَ الشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَى‏.


متن فارسی

 امام (عليه السّلام) فرمود:عفت (جلوگیری از شهرت شکم و فرج) زیور فقر و نداری است، و شکرگزاری زیور توانگری.

قبلی بعدی