پيروز نشد آن كس كه گناه بر او چيرگى يافت، و آن كس كه با بدى پيروز شد شكست خورده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  برترین زهد ( حکمت شماره 27 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

27-قَالَ (علیه السلام):  أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ.


متن فارسی

امام (عليه السّلام) فرمود:بهترین زهد و پارسایی پنهان نمودن پارسایی است.

قبلی بعدی