چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  ارزش آدمی ( حکمت شماره 44 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

44.قَالَ (علیه السلام):  قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ وَ صِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ وَ شَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنَفَتِهِ وَ عِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِهِ‏.


متن فارسی

امام (عليه السّلام) فرمود:مقدار و ارزش هر انسان به اندازه همت او است، و راستی او به مقدار مروت و مردانگی او است، و شجاعت او به اندازه حمیّت او است، و عفت و دوری نمودن او از حرام به مقدار غیرت او است.

قبلی بعدی