چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  آرزوی طولانی ( حکمت شماره 35 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

35-قَالَ (علیه السلام):  مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ‏.


متن فارسی

 امام (عليه السّلام) فرمود:هر کس آرزویش طولانی باشد عمل و کردارش بد می شود.

قبلی بعدی