آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  آداب جنگ ( حکمت شماره 7 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

7.و [منه‏] في حديثه (علیه السلام)أنَّهُ شَيَّعَ جَيْشاً [يُغْزِيهِ‏] بِغَزْيَةٍ فَقَالَ: اعْذِبُوا [اعْزُبُوا] عَنِ النِّسَاءِ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏.

(2)[و معناه اصدفوا عن ذكر النساء و شغل [القلوب‏] القلب بهن و امتنعوا من المقاربة لهن لأن ذلك يفت في عضد الحمية و يقدح في معاقد العزيمة و يكسر عن العدو و يلفت عن الإبعاد في الغزو

(3)فكل من امتنع من شي‏ء فقد [أعزب‏] عذب عنه و [العازب و العزوب‏] العاذب و العذوب الممتنع من الأكل و الشرب‏]


متن فارسی

در حدیث آن حضرت آمده که موقع مشایعت سپاهی که به جنگ می فرستاد فرمود:(1) هرقدر می توانید از زنان دوری کنید و خود را به کنار بکشید.

(2)معنی این جمله این است که ازیاد نمودن زنان و دل به آنها مشغول نمودن صرف نظر و اعراض کنید؛ واز نزدیکی نمودن با آنها خودداری نمایید، چون مقابت با آنها بازوی حمت را سست می کند، و گرههای عزیمت را می گشاید، ودر مقابل دشمن انسانرا می شکند، واز پیشروی در جنگ بازمیدارد.

(3)و هرکسی که از چیزی خودداری کند می گویند:«اعذب عنه» و عاذب و عذوب به کسی گفته می-شود که ازخوردن و آشامیدن خودداری کند.

قبلی بعدی