شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  به ابن عباس ( نامه شماره 22 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

(22) (و من كتاب له ( عليه السلام  )) إلى عبد الله ابن العباس كان ابن عباس يقول ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله ( صلى الله عليه وآله  ) كانتفاعي بهذا الكلام

  1. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَسُرُّهُ دَرْكُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ وَ يَسُوؤُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ فَلْيَكُنْ سُرُورُكَ بِمَا نِلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ وَ لْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا.
  2. وَ مَا نِلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلَا تُكْثِرْ بِهِ فَرَحاً وَ مَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعاً وَ لْيَكُنْ هَمُّكَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

متن فارسی

 نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) اين نامه را به ابن عباس نوشته و او می گفت که پس از سخن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) از هيچ سخنی بدين پايه سود نبرده ام.

  1. اما بعد. گاه آدمی را دست يافتن به چيزی که برای او مقدّر بوده، شادمان می سازد، و گاه از دست دادن چيزی که دست يافتن به آن برايش مقدر نبوده است، غمگين می کند. پس بايد شادمانی تو به چيزی باشد که برای آخرتت به دست آورده ای، و اندوهت به چيزی باشد که از آخرتت از دست داده ای.
  2. به آنچه از دنيا به دست آورده ای فراوان شادی مکن، و بر آنچه از دنيايت از دست می دهی، تأسف مخور و زاری منمای. و بايد همه همّ تو منحصر به کارهای پس از مرگ باشد.
قبلی بعدی