استوارى رأى با كسى است كه قدرت و دارايى دارد، با روى آوردن قدرت، روى آورد، و با پشت كردن آن روى بر تابد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  نكوهش بصره ( خطبه شماره 14 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

 (14) (ومن كلام له ( عليه السلام  ) (في مثل ذلك)

  1. أَرْضُكُمْ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَاءِ بَعِيدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ.
  2. خَفَّتْ عُقُولُكُمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومُكُمْ.
  3. فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ.
  4. وَ أُكْلَةٌ لِآكِلٍ.
  5. وَ فَرِيسَةٌ لِصَائِلٍ.

متن فارسی

سخنى از آن حضرت (علیه السلام) در همين معنى

  1. سرزمينتان به آب نزديك است و از آسمان دور.
  2. مردمى سبك عقل هستيد و بردباريتان سفيهانه.
  3. آماج هر تير بلاييد
  4. و طعمه هر خورنده
  5. و شكار هر كس كه بر شما تاخت آورد.
قبلی بعدی